MŠ Gemerská Poloma, RO


Dátum vystúpenia: 05.10.2017, 9:15 - 10:00
Typ vystúpenia: dlhé
Potvrdené: áno