Vystúpenia v roku 2016

IMG_3692
Tak ako minulý rok, aj tento rok začíname, aj keď o niečo neskôr, sezónu. Čo nov
é sme pre Vás na tento rok pripravili?

–   35-40 Minútový program

–   Možnosť platby Kultúrnymi poukazmi

–   Nové dravce v lietajúcom tíme ( sova patagónska, kuvik lesný a iné).

–   konanie akcie priamo u Vás.

Tešíme sa na spoločné zážitky.